Interešu izglītībaIzstāde skolā.
Sandija Rumba mākslas darbi ,,Krāsu maģija"
Rihards Pēteris Tomsons fotoizstāde
,,Daba un kaķis".Vides pulciņš.


Gada sākumā skolēni izrādīja lielu interesi par dažādiem mājdzīvniekiem, tādēļ vienreiz nedēļā skolēnus vedu uz savu saimniecību( truši, pīles, teļi, zirgi, suns, kaķi), arī vizināties uz zirga.

Piedalījāmies ZAAO konkursos”Dabas taka”un “Mēs lielie dabā”- vācām makulatūru un PET pudeles(1m3 PET pudeles un 1 t makulatūras).

Pastaigu laikā vērojām cik sakopta vide ir Dikļos un secinājām, ka lielo ceļu ceļmalās visvairāk tiek izmesti atkritumi( PET pudeles, čipsu pakas, vienreizējās kafijas krūzītes).

Ziemā devāmies uz mežu, vērojām dabu ziemā, nesām veselīgus našķus meža dzīvniekiem, vērojām pēdas un varējām secināt kuriem dzīvniekiem kas garšo.

Vērojām putnus dažādos gadalaikos, kā arī sekojām līdz tiešraidē putnu ligzdu vērojumos.

Sadarbojāmies arī ar Dikļu pagasta saimniecību “Staļļi”- vizinājāmies ar zirgu pa Dikļiem, iepazīstot dažādus dabas objektus. Noslēguma pasākums notika šajā saimniecībā, ar desiņu cepšanu, vizināšanos zirga mugurā un jauku parunāšanos.

Skolēnu interese bija tik liela, ka līdz mācību gada beigām ieinteresēto skolēnu skaits pieauga.

20. SKOLU TEĀTRA SVĒTKI


30.martā mūsu skolā jau 20.reizi notika tradicionālie skolu teātra svētki. Katru gadu pasākumam ir savs moto. Šogad - “Katram sava zvaigžņu stunda”. Noskatījāmies 11 izrādes, kuras pie mums atveda tuvas un tālās draugu skolas: teātra studija “Spēlīte” no Valmieras, zaķa Rībkāja draugi no Dikļu bērnudārza, Valmieras Pārgaujas sākumskolas, Ramatas sākumskolas, Rūjienas vidusskolas, Matīšu, Jaunburtnieku, Kocēnu, Kauguru, Ozolmuižas un, protams, mājinieku – Dikļu pamatskolas teātra pulciņi.

Mazajos starpbrīžos skatītājus izklaidēja Zvaigžņu Pētnieks (Viesturs Loids Lācis) un mazās zvaigznītes (Aiva Prišlova, Dana Jauga, Vanesa Inta Petrovska, Viktorija Gunta Petrovska, Paula Valērija Krilova un Sidnija Štelce). Ar prieku vērojām atraktīvos ansambļa “Rūtiņas” priekšnesumus, absolventes Katrīnas meiteņu deju grupas un skolas mūsdienu deju pulciņa iestudētās dejas, kā arī mazās flautiņu spēlētājas – Diāna Žagota un Sandija Rumba.

Pasākuma noslēgumā notika sadraudzības diskotēka.

Uz tikšanos nākamgad – 21.skolu teātra svētkos!
Mazā Zeltene 2017.

3.03.2017.

Konkurss Mazā Zeltene pamatskolu meitenēm jau ir 21.gadu Rubenes pamatskolā. Konkursam katru gadu tiek izvēlēta konkrēta tēma. Šogad – leģendārais latviešu kinorežisors Jānis Streičs un viņa filmas. Bija erudīcijas konkurss,  sevis prezentācija, deja – valsis, u.c. Viņas vērtēja žūrija, kuras sastāvā bija visu piecu skolu pārstāvji. No mūsu skolas Zelteni pārstāvēja 8.klases skolniece Elizabete Līga Kozmeijere.  Elizabete Līga ieguva titulu – visdejiskākā.  Par to paldies arī viņas dejas partnerim 8.klses skolniekam Artūram Dagnim Rumbam. Elizabete Līga varēja lepoties ar savu latviešu tautas tērpu, kas tika mantots no mammas un vecmāmiņas. gan arī ar savām zināšanām konkursos.Skatuves runas konkurss
Aiva Prišlova no 5 klases Skatuves runas konkursā

Aivas sarakstītais dzejolis:
Katram sava mirdzošā zvaigzne tiek dota
Ar spīdošu mirdzumu apgarota
Katram sava komēta mīļi tiek sniegta
Brīvība sirdī nevienam nav liegta
Katram greizie rati pieder
Kas dzīvi ar asarām pieber
Katram dots ir meteorīts
Dod spēku tas vakarā, dod spēku kad rīts
Katram ir sava stunda kad mīlēt
Katram ir laiks kad nākotni zīlēt
Katram ir zvaigzne un katram ir laiks
Katram ir sirds un uz lūpām smaids
Katram ir zvaigzne kas spēku dod
Katram ir zvaigzne kas aplaimo
Katram ir zvaigzne kas raudāt liek
Katram ir zvaigzne ko redzot ir prieks
Katram ir zvaigzne kas palīdzēt spēj
Bet ne katram ir drosme to sameklēt!
Vides pulciņa nodarbība

10.01.2017. Vides pulciņa nodarbība notiek svaigā gaisā. Skolēni iepazīstas ar mājdzīvniekiem, to kopšanu.  Rūpējas arī par meža dzīvniekiem.
Pasākumu plāns 2016./2017.m.g. 2.cet.


Pasākumi skolā

Pasākumi novadā, valstī

Janvāris


____. - Ziemas sporta spēles PII “Cielaviņa” Zilākalnā + 1., 2.klase

Februāris

15.02. Ēnu diena

13.-17.02. - projektu nedēļa

02.02. - Skolu čempionāts Kocēnu pamatskolā

Marts


23.03. - Zeltene (Rubenes pamatskola)

30.03. - Skolu teātra svētki (Dikļu pamatskola)

Aprīlis

10.-13.04. - Lieldienu nedēļa

21.04. - Lielā talka

12.04. - Lieldienu pasākums PII “Cielaviņa” Dikļos + 1.klase

20.04. - Sadejošanas pasākums Jaunburtniekos

Maijs

12.05. plkst. 9.00 – Pēdējais skolas zvans 9.klasei

12.05. plkst. 13.00 – Mātes dienas koncerts Dikļu k/n


30.05. - diennakts pasākums “Dzīvo zaļi!”10.06. plkst. 14.00 – izlaidums 9.klasei


26.05. - Kocēnu novada skolu pašdarbības kolektīvu koncerts.Maijā vai jūnijā - Erasmus +
Interešu izglītības programmas 2016./2017.m.g.

1. Novadpētniecība - skolotāja Velga Siliņa
2. Tautas deju kolektīvs 1.-4.klašu grupai - skolotāja Evija Kokorite
3. Modernās dejas 5.-9.klašu grupai - skolotāja Evija Kokorite
4. Koris 1.-4.klašu grupai - skolotāja Gunta Zvirbule
5. Folkloras kopa "Atspolītes" - skolotāja Gunta Zvirbule
6. Florbols - skolotāja Līga Bērtulsone
7. Teātra pulciņš "Dadzīši" - skolotāja Liene Šelkovska
8. Skatuves runa - skolotāja Māra Vītola
9.Teātra pulciņš 1.-4.kl. - skolotāja Monta Siliņa
10. Ansamblis Uguntiņas - skolotāja Gunta Zvirbule
11. Vides pulciņš - skolotāja Endija Pazāne

Interešu izglītības programmas 2015./2016.m.g.

1. Novadpētniecība - skolotāja Velga Siliņa
2. Tautas deju kolektīvs 1.-4.klašu grupai -  skolotāja Evija Kokorite
3. Modernās dejas 5.-9.klašu grupai -  skolotāja Evija Kokorite
4. Koris 1.-4.klašu grupai - skolotāja Gunta Zvirbule
5. Folkloras kopa "Atspolītes" - skolotāja Gunta Zvirbule
6. Florbols - skolotāja Līga Bērtulsone
7. Teātra pulciņš "Dadzīši" - skolotāja Liene Šelkovska
8. Skatuves runa - skolotāja Māra Vītola


Sample presentation