Par skolu

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads: 1876

Sākums:

Skolas pirmsākumi atrodami jau 1859.gadā, kad Dikļos no 1857.-1867.gadam dzīvo un strādā latviešu rakstniecības aizsācējs, mācītājs, skolotājs, pirmo Dziedāšanas svētku organizētājs un pagastskolu celtniecības iniciators Juris Neikens, kura vadībā tiek uzcelta Dikļu pagastskola.

1876.gadā tiek uzcelta tagadējās skolas vecākā daļa.

Darbība:

No 1992.gada skola saucas Jura Neikena Dikļu pamatskola.

2016.gadā Jura Neikena Dikļu pamatskola svin 140. gadadienu.

Lāsma Žagota

Direktore: Lāsma Žagota

Adrese: Dikļi, Dikļu pagasts, Kocēnu novads, LV-4223

Tālrunis: 26487487

E-pasts: diklu.pamatskola@kocenunovads.lv

direktore: lasma.zagota@kocenunovads.lv

Īsteno: Pamatizglītības (1.- 9.kl.) programmu, pirmsskolas izglītības programmu

Skolas pašvērtējuma ziņojums šeit

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības Nr nr.: 11091

Akreditācijas datums: 02.02.2018.

Akreditācijas termiņš: 05.02.2024.

Jura Neikena Diklu pamatskola_2020 (2).pdf