Karjeras izglītība

Jura Neikena Dikļu pamatskolā šajā mācību gadā tika realizēts Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekta ietveros visiem skolas skolēniem tika dota iespēja piedalīties, izzināt un uzzināt noderīgas un interesantas lietas par dažādām profesijām un nākotnes karjeras iespējām.

Skolēni projekta ietvaros izzināja gan tehniskās profesijas, gan radošās profesijas. Iepazina personības klātienē.

Gadam noslēdzoties, skolas pedagogs karjeras konsultants Līga Bērtulsone, atgādināja vēlreiz skolēniem, ka savu karjeru veidojam mēs paši, bet skolas laikā varam iepazīt dažādu profesiju nianses!

Lai mums visiem izdodas!

Līga Bērtulsone

Kas ir karjera?

Karjera (itāļu carriera – skrējiens, dzīves ceļš, darba lauks, franču cariere –izvirzīšanās kādā no darbības jomām, popularitātes, slavas sasniegšana) .

Karjera ir kaut kas tāds, ko mēs katrs veidojam, realizējam, īstenojam bieži vien neapzinoties ka to sauc par karjeru!

Veiksmīgs karjeras ceļš sākas ar sevis iepazīšanu un zināšanām par to, kas tu esi un ko tu vari piedāvāt savam nākamajam darba devējam. Pilnīgāk izzinot sevi, tu uzzināsi par savām prasmēm un personības iezīmēm, kā arī labāk izpratīsi savu motivāciju, intereses, vērtības un darba vides apstākļus, kas ir piemēroti tieši tev.

Tātad karjeras izglītība palīdz jauniešiem:

  • Izprast sevi
  • Veidot pašapziņu
  • Izvērtēt savu pieredzi un sasniegumus
  • Apzināt savas stiprās un vājas puses
  • Plānot un vadīt savu karjeru
  • Novērtēt darba tirgus priekšrocības un trūkumus
  • Pētīt izglītības iespējas
  • Pieņemt lēmumu

Valsts izglītības attīstības aģentūra
Karjeras atbalsta ansamblis

Karjeras konsultante: Līga Bērtulsone diklu.pamatskola@kocenunovds.lv

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”