Interešu izglītība

2022./2023.mācību gads

Interešu izglītības pulciņi

Vokālais ansamblis 1.- 4. klases M.Groskaufmanis

Mākslas pulciņš 1.- 4. klases V. Siliņa

Mākslas pulciņš 5.- 9. klases V. Siliņa

Sporta pulciņš 1.- 4. klases G. Jansons

Sporta pulciņš 5.- 9. klases G. Jansons

Orientēšanās sports 1.-  4. klases A.Robalds

Orientēšanās sports 5.-9. klases A.Robalds

Muzeja pulciņš 1.- 4. klases V.Siliņa

Kokapstrāde 1. - 4. klases Z. Gūts

Animācijas un vides spēļu pulciņš 5. - 9. klases O.Pavicevičs


2021./2022.mācību gads

Interešu izglītības pulciņi

Vides izglītības pulciņš - vad. Endija Pazāne

Mākslas pulciņš - vad. Velga Siliņa

Sporta pulciņš - vad. Guntis Jansons

Orientēšanās - vad. Līga Valdmane

Kokapstrāde - vad. Zigmārs Gūts

Mūzika - vad. Mārtiņš Groskaufmanis


2019./2020.mācību gads

Interešu izglītības pulciņi

1.-4.klašu koris - vad. Gunta Zvirbule

Folkloras pulciņš ''Atspolītes" - vad. Gunta Zvirbule

Teātra pulciņš "Dadzīši" - vad. Signija Ātrena

Vides izglītības pulciņš - vad. Endija Pazāne

Rotaļdejas - vad. Endija Pazāne

Mūsdienu dejas - vad.Evija Kokorite

Vizuālās mākslas pulciņš - vad. Velga Siliņa

Sporta pulciņš - vad. Andris Robalds

Florbols - vad. Andris Robalds

Orientēšanās - vad. Līga Valdmane

Konstruēšanas pulciņš - vad. Signija Ātrena

Kokapstrāde - vad. Zigmārs Gūts

Amatniecība - vad. Ilona Krūmiņa

Datorika - vad. Rota Bārīte


2017.2018.ācību gads

Izstāde skolā.

Sandija Rumba mākslas darbi ,,Krāsu maģija"

Rihards Pēteris Tomsons fotoizstāde

,,Daba un kaķis".

Vides pulciņš.

Gada sākumā skolēni izrādīja lielu interesi par dažādiem mājdzīvniekiem, tādēļ vienreiz nedēļā skolēnus vedu uz savu saimniecību( truši, pīles, teļi, zirgi, suns, kaķi), arī vizināties uz zirga.

Piedalījāmies ZAAO konkursos”Dabas taka”un “Mēs lielie dabā”- vācām makulatūru un PET pudeles(1m3 PET pudeles un 1 t makulatūras).

Pastaigu laikā vērojām cik sakopta vide ir Dikļos un secinājām, ka lielo ceļu ceļmalās visvairāk tiek izmesti atkritumi( PET pudeles, čipsu pakas, vienreizējās kafijas krūzītes).

Ziemā devāmies uz mežu, vērojām dabu ziemā, nesām veselīgus našķus meža dzīvniekiem, vērojām pēdas un varējām secināt kuriem dzīvniekiem kas garšo.

Vērojām putnus dažādos gadalaikos, kā arī sekojām līdz tiešraidē putnu ligzdu vērojumos.

Sadarbojāmies arī ar Dikļu pagasta saimniecību “Staļļi”- vizinājāmies ar zirgu pa Dikļiem, iepazīstot dažādus dabas objektus. Noslēguma pasākums notika šajā saimniecībā, ar desiņu cepšanu, vizināšanos zirga mugurā un jauku parunāšanos.

Skolēnu interese bija tik liela, ka līdz mācību gada beigām ieinteresēto skolēnu skaits pieauga.

20. SKOLU TEĀTRA SVĒTKI

30.martā mūsu skolā jau 20.reizi notika tradicionālie skolu teātra svētki. Katru gadu pasākumam ir savs moto. Šogad - “Katram sava zvaigžņu stunda”. Noskatījāmies 11 izrādes, kuras pie mums atveda tuvas un tālās draugu skolas: teātra studija “Spēlīte” no Valmieras, zaķa Rībkāja draugi no Dikļu bērnudārza, Valmieras Pārgaujas sākumskolas, Ramatas sākumskolas, Rūjienas vidusskolas, Matīšu, Jaunburtnieku, Kocēnu, Kauguru, Ozolmuižas un, protams, mājinieku – Dikļu pamatskolas teātra pulciņi.

Mazajos starpbrīžos skatītājus izklaidēja Zvaigžņu Pētnieks (Viesturs Loids Lācis) un mazās zvaigznītes (Aiva Prišlova, Dana Jauga, Vanesa Inta Petrovska, Viktorija Gunta Petrovska, Paula Valērija Krilova un Sidnija Štelce). Ar prieku vērojām atraktīvos ansambļa “Rūtiņas” priekšnesumus, absolventes Katrīnas meiteņu deju grupas un skolas mūsdienu deju pulciņa iestudētās dejas, kā arī mazās flautiņu spēlētājas – Diāna Žagota un Sandija Rumba.

Pasākuma noslēgumā notika sadraudzības diskotēka.

Uz tikšanos nākamgad – 21.skolu teātra svētkos!

Mazā Zeltene 2017.

3.03.2017.

Konkurss Mazā Zeltene pamatskolu meitenēm jau ir 21.gadu Rubenes pamatskolā. Konkursam katru gadu tiek izvēlēta konkrēta tēma. Šogad – leģendārais latviešu kinorežisors Jānis Streičs un viņa filmas. Bija erudīcijas konkurss,  sevis prezentācija, deja – valsis, u.c. Viņas vērtēja žūrija, kuras sastāvā bija visu piecu skolu pārstāvji. No mūsu skolas Zelteni pārstāvēja 8.klases skolniece Elizabete Līga Kozmeijere.  Elizabete Līga ieguva titulu – visdejiskākā.  Par to paldies arī viņas dejas partnerim 8.klses skolniekam Artūram Dagnim Rumbam. Elizabete Līga varēja lepoties ar savu latviešu tautas tērpu, kas tika mantots no mammas un vecmāmiņas. gan arī ar savām zināšanām konkursos.

Skatuves runas konkurss

Aiva Prišlova no 5 klases Skatuves runas konkursā

Aivas sarakstītais dzejolis:

Katram sava mirdzošā zvaigzne tiek dota

Ar spīdošu mirdzumu apgarota

Katram sava komēta mīļi tiek sniegta

Brīvība sirdī nevienam nav liegta

Katram greizie rati pieder

Kas dzīvi ar asarām pieber

Katram dots ir meteorīts

Dod spēku tas vakarā, dod spēku kad rīts

Katram ir sava stunda kad mīlēt

Katram ir laiks kad nākotni zīlēt

Katram ir zvaigzne un katram ir laiks

Katram ir sirds un uz lūpām smaids

Katram ir zvaigzne kas spēku dod

Katram ir zvaigzne kas aplaimo

Katram ir zvaigzne kas raudāt liek

Katram ir zvaigzne ko redzot ir prieks

Katram ir zvaigzne kas palīdzēt spēj

Bet ne katram ir drosme to sameklēt!

Vides pulciņa nodarbība

10.01.2017. Vides pulciņa nodarbība notiek svaigā gaisā. Skolēni iepazīstas ar mājdzīvniekiem, to kopšanu.  Rūpējas arī par meža dzīvniekiem.

Interešu izglītības programmas 2016./2017.m.g.

1. Novadpētniecība - skolotāja Velga Siliņa

2. Tautas deju kolektīvs 1.-4.klašu grupai - skolotāja Evija Kokorite

3. Modernās dejas 5.-9.klašu grupai - skolotāja Evija Kokorite

4. Koris 1.-4.klašu grupai - skolotāja Gunta Zvirbule

5. Folkloras kopa "Atspolītes" - skolotāja Gunta Zvirbule

6. Florbols - skolotāja Līga Bērtulsone

7. Teātra pulciņš "Dadzīši" - skolotāja Liene Šelkovska

8. Skatuves runa - skolotāja Māra Vītola

9.Teātra pulciņš 1.-4.kl. - skolotāja Monta Siliņa

10. Ansamblis Uguntiņas - skolotāja Gunta Zvirbule

11. Vides pulciņš - skolotāja Endija Pazāne

Interešu izglītības programmas 2015./2016.m.g.

1. Novadpētniecība - skolotāja Velga Siliņa

2. Tautas deju kolektīvs 1.-4.klašu grupai -  skolotāja Evija Kokorite

3. Modernās dejas 5.-9.klašu grupai -  skolotāja Evija Kokorite

4. Koris 1.-4.klašu grupai - skolotāja Gunta Zvirbule

5. Folkloras kopa "Atspolītes" - skolotāja Gunta Zvirbule

6. Florbols - skolotāja Līga Bērtulsone

7. Teātra pulciņš "Dadzīši" - skolotāja Liene Šelkovska

8. Skatuves runa - skolotāja Māra Vītola