Par skolu

Jura Neikena Dikļu pamatskolas PII Cielaviņa Dikļos

J.Neikena Dikļu pamatskolas PII Cielaviņa

Dikļi

Jura Neikena Dikļu pamatskola


Dikļi

J.Neikena Dikļu pamatskolas pirmsskolas grupas

Zilaiskalns

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads: 1876

Sākums:

 Skolas pirmsākumi atrodami jau 1859.gadā, kad Dikļos no 1857.-1867.gadam dzīvo un strādā latviešu rakstniecības aizsācējs, mācītājs, skolotājs, pirmo Dziedāšanas svētku organizētājs un pagastskolu celtniecības iniciators Juris Neikens, kura vadībā tiek uzcelta Dikļu pagastskola.

1876.gadā tiek uzcelta tagadējās skolas vecākā daļa.

Darbība: 

No 1992.gada skola saucas Jura Neikena Dikļu pamatskola.

2016.gadā Jura Neikena Dikļu pamatskola svin 140. gadadienu.

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības Nr nr.: 11091

Akreditācijas datums: 02.02.2018.

Akreditācijas termiņš: 05.02.2024.

Jura Neikena Dikļu pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums