Par skolu

Jura Neikena Dikļu pamatskolas PII Cielaviņa Dikļos

J.Neikena Dikļu pamatskolas PII Cielaviņa

Dikļi

Jura Neikena Dikļu pamatskola


Dikļi

J.Neikena Dikļu pamatskolas pirmsskolas grupas

Zilaiskalns

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads: 1876

Sākums:

 Skolas pirmsākumi atrodami jau 1859.gadā, kad Dikļos no 1857.-1867.gadam dzīvo un strādā latviešu rakstniecības aizsācējs, mācītājs, skolotājs, pirmo Dziedāšanas svētku organizētājs un pagastskolu celtniecības iniciators Juris Neikens, kura vadībā tiek uzcelta Dikļu pagastskola.

1876.gadā tiek uzcelta tagadējās skolas vecākā daļa.

Darbība: 

No 1992. gada skola saucas Jura Neikena Dikļu pamatskola.

2026.gadā Jura Neikena Dikļu pamatskola svinēs 150. gadadienu.

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.: AI_3728

Akreditācijas datums: 02.02.2024

Akreditācijas termiņš: 01.02.2030.

Kontakti:

Skolas e-pasts: diklu.pamatskola@valmiera.edu.lv

Direktors: Guntis Jansons, tālr. 26403843; guntis.jansons@dikluskola.edu.lv 

Skolas lietvede: Iveta Derkača, tālr. 29578658; iveta.derkaca@valmiera.edu.lv

Direktora vietniece izglītības jomā: Monta Arnīte, tālr. 26449532; monta.arnite@dikluskola.edu.lv

Direktora vietniece audzināšanas jomā: Iveta Derkača, tālr. 29578658; iveta.derkaca@valmiera.edu.lv 

Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā: Jānis Šmits, tālr. 26522425; janis.smits@valmiera.edu.lv


Jura Neikena Dikļu pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums