Interešu izglītība

2023./2024.mācību gads

Interešu izglītības pulciņi

Orientēšanās sports 1. - 4. klases A. Robalds

Orientēšanās sports 5. - 9. klases A. Robalds

Kokapstrāde 1. - 9. klases Z. Gūts

Sporta pulciņš 1. - 3. klases G. Jansons

Sporta pulciņš 4. - 6. klases G. Jansons

Vokālais ansamblis 1. - 5. klases M. Groskaufmanis

Mūsdienu deja 1. - 3. klases G. Knospiņa

Mūsdienu deja 4. - 5. klases G. Knospiņa

Teātris 1. - 4. klase D.Lapšāne

Animācijas un video spēļu pulciņš 5. - 9. klases O. Pavicevičs

Vides pulciņš 1. - 4. klases D. Lapšāne

Jaunsargi - 4. - 9. klases J.J.Gruzdiņš