Interešu izglītība

2022./2023.mācību gads

Interešu izglītības pulciņi

Vokālais ansamblis 1.- 4. klases M.Groskaufmanis

Mākslas pulciņš 1.- 4. klases V. Siliņa

Mākslas pulciņš 5.- 9. klases V. Siliņa

Sporta pulciņš 1.- 4. klases G. Jansons

Sporta pulciņš 5.- 9. klases G. Jansons

Orientēšanās sports 1.-  4. klases A.Robalds

Orientēšanās sports 5.-9. klases A.Robalds

Muzeja pulciņš 1.- 4. klases V.Siliņa

Kokapstrāde 1. - 4. klases Z. Gūts

Animācijas un vides spēļu pulciņš 5. - 9. klases O.Pavicevičs